Integritetspolicy

Vilka vi är?

Vår webbplatsadress är: https://www.sifarmsport.se

– Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem –

Kontaktuppgifter

De uppgifter du uppger vid kontakt med oss sparas enbart för att kunna följa upp kontakten med oss.
Dessa uppgifter skickas aldrig vidare utan ditt uttryckliga samtycke.
I det fall där du kontaktar oss för att få delta i någon av våra verksamheter, så kan de uppgifter du skickat via e-post komma att vidarebefordras för att underlätta vårt arbete med att hjälpa dig.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.
Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

– Analys –

Vi använder oss av analysverktyg som på ett anonymiserat sätt sparar uppgifter om IP-adress, webbläsare och plats.
Dessa uppgifter används för att upprätthålla säkerheten på webbplatsen och för att hela tiden kunna ha en löpande översyn av besökares aktiviteter på webbplatsen.

– Vilka vi delar dina data med –

Vi delar aldrig dina data med utomstående utan ditt medgivande.

– Hur länge vi behåller era uppgifter –

Endast uppgifter du frivilligt skickat in till oss sparas utifrån vilket behov vi har av uppgifterna.
Vid kontakt med oss via e-post, så sparas uppgifterna tillsvidare eller fram tills dess att du inkommer med krav om att dessa raderas.
Vi förbehåller oss rätten att göra en prövning av vilka uppgifter som vi anser oss tvungna att behålla för att följa t ex gällande lagstiftning.

– Vilka rättigheter du har över dina data –

Du kan begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig.
Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa orsaker eller för att uppfylla lagställda krav.

– Hur vi skyddar din information –

Vi arbetar regelbundet med att ha den absolut högsta säkerheten på webbplatsen.
Alla personuppgifter sparas på ett sätt som är otillgängligt för allmänheten.

– Vilka procedurer vi har för dataläckor –

Vid det fall ett eventuellt intrång har skett, så kommer vi omedelbart att stänga ned webbplatsen och analysera vilka skador som intrånget medfört.
I det fall personuppgifter läckt ut, så anmäls detta till Datainspektionen i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vid större läckor av personuppgifter, så kan vi komma att meddela dig efter beslut från Datainspektionen.