Medlemmar

Här är samtliga medlemmar som ingår i SIF Armsport 2020 (Totalt 25st).
Svanskog: 8st | Karlstad: 5st | Örebro: 12st