Medlemmar

Här är samtliga medlemmar som ingår i SIF Armsport 2020 (Totalt 27st).
Svanskog: 6st | Karlstad: 6st | Örebro: 15st