Medlemmar

SIF Armsport har totalt 49st medlemmar fördelade på tre verksamhetsorter enligt nedan (Mars 2024):

Svanskog: 7st | Karlstad: 21st | Örebro: 21st | Övriga: 0st