Medlemmar

Här är samtliga medlemmar som ingår i SIF Armsport 2022 (Totalt 37st).
Svanskog: 8st | Karlstad: 7st | Örebro: 22st