Medlemmar

Här är samtliga medlemmar som ingår i SIF Armsport 2021 (Totalt 37st).
Svanskog: 13st | Karlstad: 4st | Örebro: 20st